Apple App Store Button Google Play Store Button Web App Button
Online zoznamka

Klubová aplikácia pre kluby a firmy

Verejnostná aplikácia

Verejnostná aplikácia je softvérové riešenie na správu nápojov v združeniach, firmách a študentských internátoch alebo jednoducho ako osobný počítadlo nápojov.

Ako používať aplikáciu:

Vytvorte špeciálne skupiny pre rôzne združenia, ako sú športové kluby, hudobné kluby, hasičské zbory, študentské organizácie alebo firmy. Alebo použite aplikáciu ako súkromné počítadlo nápojov.

Pridajte nápoje do zoznamu, pozvite členov do skupiny a členovia potom môžu rezervovať alebo počítať nápoje.

Pre zodpovednú osobu za nápoje a občerstvenie existuje niekoľko výhod s naším digitálnym zoznamom:

Aplikácia obsahuje aj pokladničnú funkciu, ktorá uľahčuje správu pokladne združenia.

V administratívnej časti je možné zaznamenávať nákupy nápojov a potravín. Tým sa aktualizujú zostatky a prispôsobuje sa štatistika pokladne.

Verejnostnú aplikáciu je možné použiť aj ako individuálne počítadlo nápojov. Vytvorte si vlastný zoznam nápojov a použite funkciu počítadla. Zoznam môžete konfigurovať podľa svojich predstáv a počítadlo môže byť použité aj na iné veci, ako napríklad na sledovanie piva alebo vody.

Aplikácia je ideálnym doplnkom pre vychutnanie si večerného piva a funguje ako počítadlo pre vašu barovú linku, chladničku združenia alebo ako váš osobný počítadlo nápojov.

S aplikáciou Verejnostná aplikácia už nepotrebujete pivné podložky na sledovanie spotreby nápojov.

Stiahnite si aplikáciu teraz zadarmo!

Vereins-App Skupiny

Skupiny v aplikácii pre združenia

Vytvorte skupinu pre svoje združenie. 
Vpravo dole nájdete možnosť 'Pridať skupinu', aby ste vytvorili novú skupinu. Pomenovajte skupinu a pridajte prípadne obrázok skupiny.
V prehľade uvidíte všetky skupiny, v ktorých ste členom ako používateľ. 
Ak vaše združenie už má skupinu, ktorá sa vám však nezobrazuje, môžete požiadať správcu skupiny, aby vás pridal do skupiny. Alternatívne sa môžete pridať aj cez pozvánkový odkaz skupiny.

Režim otvoreného knižného klubu

Režim otvoreného knižného klubu slúži ako kioskový režim a je špeciálne navrhnutý pre zariadenia, ktoré sú prístupné všetkým členom.

Tento režim zahŕňa tri kroky:

Každý člen má možnosť nastaviť PIN pre režim otvoreného knižného klubu vo svojich osobných nastaveniach. S nastaveným PIN-om je možné vykonať rezervácie iba po zadaní tohto PIN-u.

Pri opustení režimu otvoreného knižného klubu sa štandardne odhlásite. Ak sa táto funkcia nežiada, môže byť deaktivovaná v nastaveniach skupiny.

Vývoj mobilných aplikácií Matthias Aigner

Vývoj mobilných aplikácií

Matthias Aigner

Máte už vlastnú aplikáciu pre vašu firmu? 
Vytváram aplikácie pre iOS, Android a WebApps.

Zur Webseite