Apple App Store Button Google Play Store Button Web App Button
ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਸੂਚੀ

ਸੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘ ਐਪ

ਸੰਘ ਐਪ

ਸੰਘ ਐਪ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪੀਣ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂਤਾ ਕਰੋ:

ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਘਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਘ, ਸੰਗੀਤ ਸੰਘ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੀਣ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਐਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਜੋੜੋ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਨੈਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਟਰਾਈਕ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹਨ:

ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਡਮਿਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੀਣ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਟਰੈਕਰ ਵਜੋਂ।

ਐਪ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਣਤੀ ਟ੍ਰੈਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੀਅਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!

ਸੰਘ ਐਪ ਗਰੁੱਪ

ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਐਪ

ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ।
ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ 'ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ' ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਮਾਂਤਰਨ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਓਪਨ-ਬੁੱਕ-ਮੋਡ

ਓਪਨ-ਬੁੱਕ-ਮੋਡ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਮੋਡ ਤਿੰਨ ਚੜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਬੁੱਕ-ਮੋਡ ਲਈ ਪਿੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਨ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਨ-ਬੁੱਕ-ਮੋਡ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸਾਈਟ ਆਉਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਾਸ Matthias Aigner

ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਾਸ

Matthias Aigner

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈਵੇਲੀ ਹੈ? 
ਮੈਂ iOS, Android ਅਤੇ WebApps ਲਈ ਐਪਸ ਵਿਕਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Zur Webseite