Apple App Store Button Google Play Store Button Web App Button
Danh sách trực tuyến

Ứng dụng Máy tính tiền cà phê cho các câu lạc bộ và công ty

Ứng dụng Khoản tiền cà phê

Ứng dụng Khoản tiền cà phê cho phép quản lý dễ dàng các khoản tiền cà phê hoặc đồ uống khác, cho dù trong các câu lạc bộ, công ty hay hội sinh viên. Hoặc bạn có thể sử dụng nó như một bộ đếm đồ uống cá nhân!

Đây là cách sử dụng ứng dụng Khoản tiền cà phê:

Tạo các nhóm đặc biệt cho câu lạc bộ thể thao, nhóm âm nhạc, đội cứu hỏa và nhiều nhóm khác. Hoặc sử dụng ứng dụng cho riêng bạn để đếm đồ uống.

Thêm đồ uống vào danh sách, mời thành viên và mọi người có thể ghi chú hoặc đếm đồ uống của mình.

Người chịu trách nhiệm về đồ uống trong câu lạc bộ được hưởng lợi từ:

Ứng dụng của chúng tôi cũng cung cấp chức năng mô phỏng quỹ câu lạc bộ.

Khi mua hàng, người chịu trách nhiệm đồ uống có thể nhập mọi thứ vào khu vực quản trị, sau đó kho hàng và số dư quỹ sẽ được cập nhật.

Hãy sử dụng ứng dụng Khoản tiền cà phê như một bộ đếm đồ uống cá nhân của bạn. Tạo danh sách đồ uống riêng của bạn hoặc sử dụng bộ đếm cho các mặt hàng khác. Hoàn hảo cho việc theo dõi cà phê, bia, nước hoặc các mặt hàng khác.

Ứng dụng Khoản tiền cà phê của chúng tôi là người bạn đồng hành lý tưởng, cho dù sau giờ làm việc, trong câu lạc bộ hoặc như một bộ đếm đồ uống của bạn.

Thời của cái nắp bia để đếm đồ uống đã qua. Hãy thử nó ngay!

Tải xuống miễn phí ngay!

Ứng dụng Máy tính tiền cà phê cho nhóm

Nhóm trong ứng dụng Máy tính tiền cà phê

Tạo một nhóm cho câu lạc bộ của bạn. 
Ở góc dưới bên phải, bạn sẽ thấy tùy chọn 'Thêm nhóm'. Nhấp vào đó, đặt tên cho nhóm và thêm hình ảnh nếu cần.
Trong tổng quan, bạn sẽ thấy tất cả các nhóm mà bạn là thành viên. 
Nếu câu lạc bộ của bạn đã có một nhóm mà bạn không thấy, vui lòng yêu cầu quản trị viên nhóm thêm bạn vào. Hoặc bạn cũng có thể tham gia thông qua một liên kết mời.

Chế độ Open-Book

Chế độ Open-Book hoạt động như chế độ quầy bán hàng và được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị mà tất cả thành viên có thể truy cập.

Sử dụng chế độ Open-Book theo 3 bước:

Thành viên có thể thiết lập một mã PIN cho chế độ Open-Book trong cài đặt của mình. Khi mã PIN này được thiết lập, chỉ có thể thực hiện đặt hàng sau khi nhập mã PIN này.

Mặc định, đăng xuất sẽ được thực hiện khi thoát khỏi chế độ Open-Book. Nếu không muốn điều này, chức năng này có thể được tắt trong cài đặt nhóm.

Phát triển ứng dụng di động Matthias Aigner

Phát triển ứng dụng di động

Matthias Aigner

Bạn đã có một ứng dụng riêng cho công ty của bạn chưa? 
Tôi phát triển ứng dụng cho iOS, Android và WebApps.

Zur Webseite